Tag Archive: כתיבה

לילה טוב

"כבר אמרתי לך את זה אלף פעם. הלכת לעיתונאית הזו שלך. מה יש לך ממנה? נח לך שם אה? אתה מרגיש שאתה יכול לספק אותה, להביא רק מה שיש לך ולא טיפה מעבר. אז יש לי חדשות בשבילך חביבי: איתי אתה תהיה רק כשאני אחליט. מתי שארצה אהיה שלך מתי שלא -לא. אתה לא תוכל לקבל כל מה שתרצה. כן, אתה לא תקבע ולא תחליט". "ומה עשית כל השנים האחרונות,…
המשך הפוסט